Uczestnicy uczą się układania kompozycji kwiatowych i dekoracyjnych, sadzenia kwiatów i drzewek, pielenia i oczyszczania rośliny. Poznają różne narzędzia ogrodnicze i uczą się posługiwać nimi. Zajęcia te prowadzą do kształcenia i nabywania sprawności manualnych oraz uczą cierpliwości. Uczestnicy są uwrażliwiani na piękno i estetykę wykonywanej pracy oraz wzmacniają swą sprawność fizyczną.

  • 1
  • 2
  • 4
  • 6

Simple Image Gallery Extended