W pracowni odbywa się nauka szycia różnymi ściegami. Uczestnicy szyją na maszynie oraz haftują. Wykonywana praca prowadzi do kształcenia i nabywania sprawności manualnych. Uczy cierpliwości, współpracy w grupie oraz uwrażliwia na piękno i estetykę pracy uczestników.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Simple Image Gallery Extended