Początek "Dzieła" w Kaliszu.

historia sow1    Dzieło rozpoczęło się w sierpniu 1931 roku, kiedy to charyści- Zrzeszenie Charystów Diecezji Włocławskiej nabyli w Kaliszu obiekty, robiące wówczas wrażenie magazynów i stajni, a pięknie nazwane "Jasnym Dworkiem" w którym prowadzili mały internat dla gimnazjalistów. Kiedy popadli w tarapaty finansowe zaproponowali aby Zgromadzenie Orionistów przejęło majątek. Do podpisania obustronnej umowy doszło 29.09.1934r. Pierwszym dyrektorem został ksiądz Zygmunt Florczak. Dopiero co rozpoczęte działania przerwał wybuch II wojny światowej i okrutna wieloletnia okupacja hitlerowska. Internat zamknięto. Lata 1945-1952 to okres pracy synów Boskiej Opatrzności w nowych warunkach społeczno- politycznych. Opuszczony i zniszczony obiekt trzeba było szybko doprowadzić do stanu używalności. Pierwszym etapem pracy na uporządkowanym terenie było otwarcie, a następnie prowadzenie Domu Dziecka. Stało się to w roku 1946, a placówka przyjęła nazwę - Zakład Wychowawczy dla Sierot. Przyjęto 30 chłopców osieroconych przez II historia sow2wojnę światową i powstanie warszawskie. Przybyli oni z Wydziału Opieki Społecznej z Warszawy. Kierownikiem Zakładu został ks. Franciszek Barański - kapelan Wojska Polskiego. Ośrodek zaczął żyć. Epoką"królewską" nazywano czas służby i pracy księdza dyrektora Kazimierza Króla. Został on dyrektorem w połowie roku 1947. Wówczas rozpoczął się nowy rozdział w dziejach zakładu, który po otrzymaniu w 1950r., baraku z przeznaczeniem na świetlicę od Wojewódzkiego Oddziału "Caritas" w Poznaniu, przyjął nazwę Dom Dziecka pod Zarządem "Caritas". Barak zamieniono na kaplicę, gdzie zaczęło się na większą skalę duszpasterstwo. Lata 1971- 1981 to czas budowy nowego zakładu. W roku 1971 instytucja przybrała nazwę- Zakład Wychowawczy "Caritas". Ks. Mieczysław Matczak jako dyrektor wspólnoty został jednocześnie dyrektorem Zakładu. Obecnie Ośrodek to duży gmach widoczny w całej okazałości od strony alei Wojska Polskiego przy skręcie w ul. Kościuszki. Tu mieszkają, pracują i żywią się chłopcy, tu wspólnota zakonna ma swoje pomieszczenia. Gmach nazywany jest pomnikiem Ks. Mieczysława Matczaka. W czasie budowy (1976) w hallu wmurowano relikwie Księdza Orione - Założyciela Zgromadzenia, któremu został poświęcony ten Zakład.

historia sow3

Dwa lata później umieszczono tam epitafium dla ks. Roberta Szulczewskiego, męczennika Dachau, byłego dyrektora tego ośrodka i ks. Franciszka Drzewieckiego, dzisiaj Sługi Bożego, również męczennika Dachau. 25 marca 1996r. kurator oświaty w Kaliszu zatwierdził statut zakładu, który od momentu wpisania go do ewidencji szkół i placówek, przyjął nazwę - Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. bł. Alojzego Orione. Placówka zapewnia swym wychowankom całodobową opiekę, pomoc w nauce, zajęcia kulturotwórcze i wychowanie religijne. W latach 1999 - 2001 przy Ośrodku Wychowawczym funkcjonował Internat dla chłopców szkół średnich. Przebywało w nim około 30 chłopców. W październiku 1999r. oddano do eksploatacji Dom Studenta, który mieści się na terenie placówki. W Akademiku są zakwaterowani studenci kaliskich wyższych uczelni, w szczególności są to studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

 historia sow4
 historia sow5