Bieżąca działalność.

     W myśl statutu Zgromadzenie Księży Orionistów - Małe Dzieło Boskiej Opatrzności prowadzące Ośrodek kieruje się w działalności wychowawczej duchem swego Założyciela Księdza Orione, który mówił, że Zgromadzenie "powinno oddać się z entuzjazmem pracy wśród dzieci ludu i wprowadzić młode pokolenie na drogi dobra w przekonaniu, że młodzież- słońce lub burza przyszłości - jest nadzieją Kościoła i społeczeństwa". Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione w Kaliszu jest placówką przeznaczoną dla chłopców niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Organizacja placówki dostosowana jest do potrzeb opiekuńczo - wychowawczych i zdrowotnych mieszkających w nim dzieci. Ośrodek zapewnia swym wychowankom przez wypracowany system zintegrowanych działań wychowawczych, całodobową opiekę, pomoc w nauce, zajęcia kulturotwórcze, rozwijające osobowość młodego człowieka i wychowanie religijne. Wychowankowie obowiązek szkolny realizują w Szkole Podstawowej Nr 19 i Gimnazjum Nr 11 w Zespole Szkół NR 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu. Natomiast starsi wychowankowie obowiązek nauki realizują w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 5 i Szkole Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka przy ul. Kordeckiego 17a. Ośrodek jest placówką otwartą i funkcjonuje na zasadach podobnych do szkół, co oznacza, że w okresie świąt, ferii zimowych i wakacji wychowankowie wracają do domów rodzinnych i placówek. Dyrektor i wychowawcy troszczą się o to, by wychowankowie kończyli naukę na poszczególnych etapach nauczania, starają się także by chłopcy, po skończonej edukacji, znaleźli pracę. W Ośrodku pracują księża, siostry zakonne, klerycy, a także osoby świeckie - wychowawcy, pracownicy administracji oraz personel pomocniczy.

  • osrodek1
  • osrodek2
  • osrodek3
  • osrodek4
  • osrodek5

Simple Image Gallery Extended