Powstanie "Dzieła"


     historia zgromadzenia1Zgromadzenie Zakonne Księży Orionistów sięga swymi początkami oratorium św. Alojzego, które zostało założone przez kleryka Seminarium w Tortonie- Alojzego Orione w dniu 3 lipca 1892r. Oratorium skupiało młodych chłopców. Wkrótce, wobec potrzeby stworzenia zakładu zamkniętego, działającego stale, kleryk Orione wynajął lokal od Paschalisa Stassana i otworzył kolegium. Inauguracja nowej instytucji nastąpiła 16 października 1893r. W 1894r. kolegium przeniesiono do klasztoru św. Klary. Prowadząc najpierw oratorium a potem kolegium, kleryk Orione kontynuował swoje studia teologiczne. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 kwietnia 1895. Podczas własnych prymicji w Kościele św. Klary mógł już dokonać, za pozwoleniem biskupa, obłóczyn kilku chłopców, których liczba w zakładzie sięgała dwustu. Rodzącemu się Zgromadzeniu ks. Orione nadał nazwę "Dzieło Boskiej Opatrzności". Cel i zadania nowego Zgromadzenia zostały określone przez ks. Orione tak: "Wierność i miłość do Kościoła i Papieża, wyzwolenie i wydźwignięcie społeczne warstw poniżonych i ubogich".

historia zgromadzenia2

Wzrost "Dzieła"


     Dzieło Boskiej Opatrzności szybko wyszło poza Tortonę. Było potrzebne i gdzie indziej. W Noto na Sycylii otworzyłks. Orione nową placówkę już w 1898r. W 1899 w Sanremo, w 1901 w Orvieto i w Rzymie. Placówki te były różnorodne według potrzeb danego środowiska. W tym też czasie w opuszczonym opactwie św. Alberta założył pustelnię.

Małe Siostry Misjonarki Miłosierdzia


     Nową rodzinę zakonną- żeńską o nazwie Małe Siostry Misjonarki Miłosierdzia, ks. Orione założył 29 czerwca 1915r. Zadanie, jakie im zlecił polegało na służbie maluczkim, chorym, ofiarom wojny i wszystkim potrzebującym. Małe Siostry zaczęły szybko rosnąć w liczbę iposługiwać w "Małych Cottolengach"- domach pomocy dla ludzi starszych bez opieki, bezdomnych, kalekich. Dziś Siostry stanowią samodzielne Zgromadzenie. Mają zatwierdzone konstytucje i kilka prowincji, a wśród nich polską z Dyrekcją w Zalesiu Górnym k. Warszawy. Małe Dzieło Boskiej Opatrzności skupia także Siostry Niewidome, które apostołują modlitwą i skupieniem wspierając duchowo księży isiostry, oraz Siostry Adorujące Jezusa Ukrzyżowanego - przedłużające poprzez wyrzeczenie podziękowanie Chrystusowi Cierpiącemu.

Orioniści w Polsce


    historia zgromadzenia3 Ks. Orione uzyskał pewne wiadomości o Polsce i Polakach już w chłopięcych latach. Wiedział, że Polacy to naród katolicki, zawsze wierny Stolicy Apostolskiej. Spotykał nieraz Polaków emigrantów i myślał o przeszczepieniu swego dzieła do Polski. Próbował tego już w 1912r., lecz bez powodzenia. Ks. Orione nie zrezygnował jednak, czekał. Kiedy zjawił się u niego kleryk z Polski-, ks. Orione ujrzał w nim misjonarza- syna Boskiej Opatrzności, Polaka, który wróci po święceniach do kraju rodzinnego zapoczątkować Małe Dzieło. Spotkanie Ks. Orione z kl. Aleksandrem Chwiłowiczem zaowocowało zapoczątkowaniem Małego Dzieła w Polsce. W 1923r. Ks. Chwiłowicz przybył do Polski i został skierowany przez ks. bpa Stanisława Zdzitowieckiego do Zduńskiej Woli. W ciągu 5 lat uzyskał zatwierdzenie statutu Zgromadzenia w Polsce. W nabytej od karczmarza protestanta karczmie, w szybkim tempie otworzył Dom Misyjny Świętej Trójcy- Kolegium przygotowujące kandydatów do Zgromadzenia. Obecnie w Zduńskiej Woli mieści się Wyższe Seminarium Duchowne Księży Orionistów. Ponadto na terenie Polski placówki Małego Dzieła Boskiej Opatrzności działają w Międzybrodziu Bialskim, Kaliszu, Łaźniewie, Warszawie, Malborku, Włocławku, Izbicy Kujawskiej, Wołominie, Czułowie, Zielenicach, Rokitnie i Brańszczyku.